Zelfverweer, de wetenschap van het gevecht als woorden niet meer helpen en Ed Parker.

Kenpo Karate wordt vaak "Zelfverweer, de wetenschap van het gevecht als woorden niet meer helpen" genoemd. Dat betekent dat Kenpo geen traditionele stijl van vechten is, maar een dynamisch systeem van bewegingen die kunnen worden aangepast om aan te sluiten aan de situaties van vandaag.

Het Kenpo systeem is ontworpen door Ed Parker. Naast de creatie van het Kenpo systeem heeft Ed Parker veel geschreven over Kenpo en vechtkunsten in het algemeen. Onder andere schreef hij een boek met gezegden die over krijgskunst gaan. Deze gezegden maken veel zaken duidelijk en makkelijker te onthouden.

The man who knows how will always be a student, but the man who knows why will continue to be the instructor.

Degene die alleen weet hoe, zal altijd student blijven. Degene die weet waarom, blijft de leraar.

To hear is to doubt, to see is to be deceived, but to feel is to believe.

Horen is twijfelen, zien is bedrogen worden, maar voelen is geloven.

Whether it's a big ship or a little ship, the same size hole placed correctly in the hull can sink it.

Of het schip nu groot of klein is, hetzelfde gat op de juiste plaats, kan het laten zinken.

An ounce of logic can be worth more than a ton of tradition that has become obsolete through the weathering of time.

Een ons logica kan meer waard zijn dan een ton verouderde traditie.

Many answers lie in a single move, but many moves do not necessarily give a single answer.

Er liggen vele antwoorden in een enkele beweging, maar vele bewegingen geven niet noodzakelijk een antwoord.

Fair play is when your opponent's definition of fair play is equally matched with yours.

Sportief is wanneer de definitie van sportief van je tegenstander overeenkomt met de jouwe.

Ik hoop dat je deze gezegden net zo waar (en nuttig) vindt als ik. Je vindt er meer in het boek "The Zen of Kenpo".

 

Bron: www.kenpokarate.nl

 

Kenpo Karate Creed

De grootmeester Ed Parker heeft in 1957 een credo geschreven, wat krachtig omschrijft wat karate inhoudt en wanneer je het mag toepassen:

 

I come to you with only Karate, my empty hands.

I have no weapons, but should i be forced to defend

myself, my principles or my honor.

Should it be a matter of life or death, of right or wrong.

Then here are my weapons, Karate, my empty hands

 

 

Kenpo in de woorden van Ed Parker